SPRZEDAM SIEBIE – DROGO!

SPRZEDAM SIEBIE – DROGO!Człowiek w sytuacji ekstremalnej potrafi zabić. W przypadku długotrwałego stresu, czy zagrożenia może przestać być poczytalnym.  Desperata stać na wszystko. Jest w stanie posunąć się do ostateczności. Przebiec po moralnych i fizycznych granicach. Nic go nie...
LAS SAMOTNOŚCI

LAS SAMOTNOŚCI     Wiele lat zastanawiałam się nad wyprawą do Lasu Samotności. Tysiące razy byłam już gotowa do znalezienia tej okrytej wieloma tajemniczymi opowieściami krainy, aby kolejny raz zrezygnować. Kilku moich przyjaciół było w tym odległym miejscu. Kilku jak ja – nie...